EdILP logo

KT

首頁Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港教育大學
「教育創新領導計劃」
Educational Innovation Leadership Project
(EdILP)

簡介

「教育創新領導計劃」成立於2019年,是香港教育大學副校長(研究與發展) 「知識轉移辦公室」的一項優質教育支援項目,目的是結合大學的學術理論知識及師資培訓優勢、配合學校的成功實踐經驗,藉大學與學校深度協作,促進學校教育的創新發展。計劃內容包括

(1) 提供學校發展與顧問服務;
(2) 舉辦學校領導培訓課程;
(3) 研究及知識轉移等項目。